Služby

Zubní ordinace

 

Naše dentální studio si zakládá na rodinném zázemí a zabývá se péčí o dospělé i dětské pacienty.

 

Naším hlavním cílem je Vaše zdravá ústní dutina, proto se věnujeme zejména preventivní péči. Klademe důraz na to, aby naši pacienti pravidelně docházeli na dentální hygienu.
Správnou technikou čištění se správnými pomůckami lze výrazně snížit riziko budoucích obtíží v dutině ústní.

V naší zubní ordinaci si zakládáme na rodinné péči, protože víme, že správné návyky ústní hygieny přenáší rodič na dítě. Naším cílem je, aby rodiče zvládali správnou techniku čištění zubů včetně používání mezizubních kartáčků, aby mohli tyto návyky předat svým dětem a tím je ochránili před zákroky v dutině ústní v nízkém věku, kterým by šlo správnou péčí lehce zabránit.

Za stav chrupu dítěte do 18 let zodpovídají rodiče!

Hlavní motto: Čistý zub se nezkazí!

 

Naše služby:

 

Dentální hygiena

Základní pilíř prevence před vznikem zubního kazu a onemocnění dásní.

Hlavním cílem dentální hygieny je naučit pacienta správnou techniku čištění zubů včetně používání mezizubních kartáčků. Dále se zde provádí profesionální čištění zubů, odstranění zubního kamene a léčebná fáze parodontitis.

Návštěva dentální hygieny by měla proběhnout nejméně 1x za rok, ideálně však 2x ročně.

 

Dětská dentální hygiena

Čím dříve si dítě osvojí správnou techniku čištění zubů, tím lépe. Zamezí se tak vzniku kazů, zánětu dásní a předčasné ztrátě mléčných zoubků, které následně vedou k ortodontickým vadám. Dítě často nemá dobře vyvinutou jemnou motoriku, která je k správnému vyčištění potřebná. Proto je velmi důležité zejména večerní dočišťování zubů rodičem až do věku 12 let (kontrolovat i ve vyšším věku).

Myslete na to, že dítě dělá to, co vidí u rodičů. Pokud uvidí, že i Vy se pečlivě staráte o zuby a používáte mezizubní kartáčky, tak Vaše dítě bude dělat to samé.

Nedědí se sklony ke kazům nebo zánětům dásní. Dědí se jen špatné nebo správné návyky dentální hygieny!

 

Bělení zubů

Bělení zubů se může provádět pouze u pacientů s výbornou hygienou.

Pomocí otisků čelistí se zhotoví individuální nosiče, do kterých si pacient aplikuje bělící gel po dobu 2 týdnů. Následuje ordinační fáze bělení.

Výplně

Fotokompozitní (bílá) výplň

Jedná se o estetickou výplň v barvě zubu, jejíž největší výhodou je šetrnost k tvrdým zubním tkáním. Fotokompozita mají na rozdíl od amalgámu lepší vazbu ke zbývajícímu zubu a tím i lepší přenos žvýkacích sil na původní zub. Výrazně se tak snižuje riziko rozlomení zubu oproti stejnému zubu s amalgámovou výplní. Při zhotovení výplně nesmí upravený povrch zubu ani kompozitní materiál zvlhnout, proto používáme kofferdam, což je speciální gumová blána zajišťující suché pracovní pole.

Pro co nejdelší životnost zhotovené fotokompozitní výplně je velmi důležitá výborná ústní hygiena!

Amalgámová výplň

Amalgám je kovová slitina stříbra, mědi, cínu a rtuti. V zubu drží díky mechanické retenci v podsekřivých prostorách. Proto zejména u větších výplní dochází k oslabení zubu a hrozí riziko odlomení jeho částí.

Výhodou amalgámu je, že není citlivý na špatnou ústní hygienu a jeho zhotovení bývá rychlejší.

 

Endodoncie

Ošetření kořenových kanálků se nejčastěji provádí v případech poškození zubní dřeně kazem nebo úrazem. Při tomto ošetření se odstraní odumřelá tkáň z dřeňové dutiny a kořenových kanálků. Následuje důkladné pročištění a rozšíření kořenových kanálků a poté jejich hermetické zaplnění.

Endodontické ošetření je jedním z nejnáročnějších úkonů ve stomatologii, jak po stránce technologické, tak i materiální.

Endodonticky ošetřené zuby bývají náchylnější k frakturám. Abychom tomuto riziku předešli, je vhodné zub opatřit fixní protetickou prací – overlayí nebo korunkou.

 

Parodontologie

Parodontologie je obor zabývající se onemocněním závěsného aparátu zubu.

Nejčastějším onemocněním je zánět dásní, který se projevuje jejich zarudnutím, otokem a krvácením při čištění. Příčinou bývá špatná ústní hygiena s přítomností plaku a zubního kamene na zubech. Zánět dásní lze vyléčit jedině správně prováděnou ústní hygienou.

V případě zanedbání zánět přechází z dásně na kost, kterou postupně resorbuje a vzniká parodontitis. Zuby se poté mohou začít viklat a následuje ztráta zubů.

Parodontitis bohužel nelze úplně vyléčit, nová kost už zpátky nenaroste. Lze ale onemocnění zastavit.

Terapie u parodontitis spočívá v odstranění nánosů plaku a zubního kamene z prostor nad i pod dásní a perfektní ústní hygieně. Jedině sám pacient svou perfektní dentální hygienou může postup tohoto onemocnění zastavit.

 

Protetika

Zhotovujeme fixní keramické nebo metalokeramické korunky a můstky.

V případě rozsáhlejších ztrát zubů snímatelné náhrady (protézy).

 

Nekomplikované extrakce zubů